Köpvillkor

 

Att tinga/intresseanmäla

 

 • Det går inte att tinga några råttor före 4 veckors ålder med undantag för dom som kommer hit personligen och hälsar på efter att dom är 2½ vecka (undantag punkt 6)
 • Att lämna intresse kan du göra från start även redan innan de är född men det är ej samma sak som att tinga.
 • Detta för de som kan och vill kunna träffa dom ska alltid få företräde då jag ser det som ett stort plus när råttan själv får säga sitt och jag får träffa de eventuella nya ägarna innan. Då man också får en annan syn på den ev blivande nya ägaren och denna får även bilda sig en uppfattning om mig, tre saker jag finner väldigt viktigt då det är en råttas livstid som står på spel och den förtjänar det bästa hemmet de kan få.
 • Även om jag kan i båda tillfällen förbehålla mig rättan att kunna neka, anledningarna till det tar jag om det uppstår.
 • En annan fördel med att inte låta andra som ej kan besöka först att kunna tinga före 4 veckors ålder är att jag då kan se råttorna utvecklas och få sina personlighetsdrag, på detta sätt kan jag då matcha rätt råtta med sin nya ägare på bästa sätt.
 • Undantag kan dock göras om reselängd, transportmöjligheter eller annat står i vägen just under dessa veckor, men det ska kompleteras med god kontakt.

 

 

Köpinformation

 

 • Jag säljer inga råttor ensam, dom är flockdjur och behöver sällskap. Har du däremot redan sällskap till den så går det bra att bara köpa en.
 • Jag säljer inga ungar under 6 veckor och de väger minst 80-100 gram.
 • Är du under 18 år och bor hemma så vill jag ha målsmans medgivande
 • Jag vill förbättra råttans hälsa så därmed avlar jag inte på råttor som har haft själv eller har syskon/föräldrar som haft några sjukdomar eller aggressivitet
 • Jag vill hålla kontakten så jag kan höra hur råttorna utvecklas, detta för dels se att de mår bra och samtidigt veta det positiva med den linjen, du kommer få brev/pm/mail när dom är 6 mån,1 år samt 1½år med frågor om utvevcklingen.
 • Händer det att du inte kan ha kvar råttorna/råttan från mig ska du kontakta mig i första hand.
 • Du kan alltid ringa, maila, skicka sms till mig om allt som berör råttan. Du är garanterad livslång (råttans) support.
 • Jag vill noga följa alla råttors utveckling så all avvikande beteende och/eller ohälsa ska rapporteras omedelbart för att på bästa sätt stärka mitt avelsarbete.
 • Du får med information om råttorna, stamtavla, en liten påse övergångsfoder och du får skriva på ett köpekontrakt som du förbehåller dig att följa.

 

Köpevillkor

 

 • H*n ska alltid ha sällskap, detta p.g.a. de är flockdjur och mår inte bra ensam
 • H*n ska ha ett stimulerande liv, både i buren så som aktivering utanför
 • H*n ska inte under några omständigheter eller ursäkter utsättas för vanskötsel
 • Måste h*n avlivas inom en 6 månaders period så får du en ny råtta (från nästa kull) men detta enbart om det är p.g.a sjukdom/beteeendefel och om du kontaktat mig innan avlivningen sker
 • En råtta innebär 2-4 års ansvar, du ska ha råd med ev veterinär utgifter som kan tillkomma och vara beredd på råttor kräver tid, engagemang och massa kärlek.

 

 

 

Avel samt fodervärd

 

 • Vid avelsförbud skall detta respekteras då det är för råttornas egna bästa då jag har bra skäl till det
 • Intresse av avel ska informeras innan man köper en råtta av mig
 • Vid intresse av avel skall detta meddelas mig innan en parning sker, allt annat ses som kontraktsbrott
 • Råttor från mig får inte avlas på någon råtta som har/haft några sjukdomar eller aggressivitet
 • Avel skall ske genom alla avelsregler som står under Svenska råttsällskapet och det ska enbart ske med noggrann planering och kunskap
 • Foderavtals skrivs i ett eget kontrakt där det även står med regler och föreskrifter för vad som gäller, allt enligt överenskommelse för båda parter där jag förbehåller mig rätten att ta max 2 kullar från hona och max 3 från hane och sen övergår äganderätten till fodervärden